Блог
Червень 15, 2021

Роман Титикало: Оренда водних об’єктів — потенційне додаткове джерело наповнення місцевих бюджетів

2 червня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Постанова закріплює засади, прийняті в Законі України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками», що набрав чинності 2 березня цьогоріч.

Вказаним Законом внесено зміни до статті 51 Водного кодексу, згідно з якими водні об’єкти надаються у користування за договором оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у порядку,визначеному земельним законодавством України. Право оренди земельної ділянки під водним об’єктом поширюється на такий водний об’єкт.

Згідно зі статтями 42, 43 Водного кодексу України водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації та громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Водночас, водні об’єкти приватизувати не можна. Їх можна тільки взяти в оренду, без права передачі в суборенду. Це положення регулює стаття 59 Земельного кодексу України. Також вона передбачає, що органи місцевої виконавчої влади або місцевого самоврядування можуть здати в оренду ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, болота та острови — для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей.

Затверджений Типовий договір вносить зміни до наступних положень:

– Серед нововведень — розмір орендної плати переглядається у разі зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки державної та комунальної власності. Відтепер, власник водного об’єкта прийнявши нову НГО, матиме права вимагати у орендаря зміни розміру орендної плати, від чого в місцеві бюджети будуть надходити кошти в більшій кількості. Окрім того, розмір орендної плати за землю у комплексі із водним об’єктом, яка передана в оренду на земельних торгах, не може бути переглянутий у бік зменшення.

– Орендар зобов’язаний здійснювати заходи з покращення та охорони водойми, не перешкоджати у доступі до водойми у порядку загального водокористування.

– Договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом набирає чинності з моменту укладання. Пов’язувати набрання чинності договору із державною реєстрацією права оренди (або, як раніше, з державною реєстрацією договору) —  не враховується. Цей пункт має на меті значно знизити кількість судових спорів у цих правовідносинах.

– Чіткіше прописані права та обов’язки орендодавця та орендаря, адже в попередній редакції сторони прописували їх на власний розсуд і не завжди в інтересах громади.

– Договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом припиняється у разі відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем та за умов порушення умов користування об’єктом оренди.

– Право на орендовану земельну ділянку в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом у разі смерті фізичної особи — орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду може переходити (або не переходити) до спадкоємців.

– Скорочено перелік документів, які необхідні для укладання договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.

Відтепер, для оформлення договору оренди необхідні:

  • паспорт водного об’єкта,
  • витяг з ДЗК про земельну ділянку;
  • акт прийому-передачі земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. Сторони в праві передбачити інші документи.

Із прийняттям даної Постанови Типовий договір оренди у редакції 2013 року втратив свою чинність. Що важливо, договори оренди водних об’єктів укладені відповідно до Типового договору оренди у редакції 2013 року не потребують переукладання. Їхня дія триватиме до моменту закінчення їх строку. Тому орендарям, які сьогодні користуються водним об’єктом на правах оренди, хвилюватися не потрібно, але вивчити зміни в Типовому договорі все ж таки необхідно.

Згідно із статистичними даними, у Київській області налічується близько 5000 водних об’єктів загальною площею понад 232 600 гектарів. З них в оренді перебуває 763 об’єкта (за даними 2020 року). При вмілому регулюванні і якісному менеджменті значна частина ВО — це потенційні додаткові джерела наповнення місцевих бюджетів. Разом з тим, важливо в повній мірі розуміти повноцінну картину про те, в якому стані вони знаходиться, зробити аналіз чинних договорів оренди та встановити, хто ними на даний час розпоряджається. На жаль, оренда водних об’єктів в Україні не налагоджена на належному рівні. Багато договорів не відповідають чинному законодавству, зокрема, в частині знецінення об’єкта водного господарства. Поширеною «практикою» є оренда тільки водного об’єкта (без вказівки на землю під ним) або ж навпаки. Відтак, профільна екологічна комісія обласної ради, яку я очолюю, матиме ще один важливий напрямок діяльності. Зараз важливо навести лад в договорах оренди, відповідно до нового Типового договору.

РоманТитикало, адвокат, керуючий адвокатського бюро «Титикало та партнери»,Заслужений юрист України, депутат Київської обласної ради, головапостійної комісії КОР з питань екології, природокористування, водних ресурсів,мисливства, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій

Опубліковано для видання “КиевВласть”