Новини
Листопад 26, 2018

Введення воєнного стану в Україні: які сфери можуть зазнати змін?

1. Як введення воєнного стану може вплинути на бізнес в Україні?

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (далі по тексту – Закон) в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть:

використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи, проводити інші зміни виробничої діяльності, а також умов праці відповідно до законодавства про працю (дозволяє залучати будь-яке підприємство для оборонних потреб, при цьому відшкодування збитків та додаткові гарантії такому підприємству не передбачається);

примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка (проводиться попередня оцінка ТЗ, складаються акти приймання-передачі, а також законодавством передбачено можливість відшкодування збитків у зв’язку з виконанням конкретною особою військово-транспортного обов’язку);

регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі; у разі порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану вилучати у підприємств, установ і організацій усіх форм власності, окремих громадян телекомунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп’ютери, а також у разі потреби інші технічні засоби зв’язку (дозволяється часткове обмеження діяльності таких підприємств);

забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

вилучати у підприємств, установ і організацій навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

усувати з посад керівників підприємств, установ і організацій за неналежне виконання ними визначених цим Законом обов’язків та призначати виконувачів обов’язків керівників зазначених підприємств, установ і організацій тощо.

2. Як введення воєнного стану може вплинути на роботу банків?

В період воєнного стану саме Національний Банк України визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку

Відповідно до Постанови правління НБУ від 05.05.2018 року №51 «Про затвердження Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі» (далі – Постанова) в особливий період основними завданнями уповноважених та залучених банків щодо організації готівкового обігу і здійснення касових операцій в особливий період є:

1) повне і своєчасне забезпечення потреб військових формувань, правоохоронних органів, Держспецзв’язку, підприємств, організацій і населення в готівці;

2) виконання бюджетних доручень щодо безперебійної видачі готівки підрозділам військових формувань, правоохоронних органів, Держспецзв’язку;

3) максимальне залучення готівки з усіх можливих джерел для контролю та прискорення її обігу;

4) сприяння дотриманню суворого режиму економного використання готівки і зміцненню фінансової та платіжної дисципліни;

5) скорочення використання готівки в розрахунках за товари і послуги та введення в разі потреби обмежень на здійснення розрахунків готівкою;

6) документальне оформлення руху готівки в касі банку та повне і своєчасне відображення касових операцій у бухгалтерському обліку;

7) створення безпечних умов роботи з готівкою та її зберігання.

В особливий період Національний банк має право:

1) змінювати критерії зношеності банкнот;

2) зобов’язувати залучені банки здавати готівку до підрозділів грошового обігу в регіонах і уповноважених банків;

3) уводити обмеження на зняття готівки підприємствами, організаціями, фізичними особами-підприємцями та населенням з поточних і вкладних рахунків (п. 37 Постанови).

У випадку введення воєнного стану в Україні або її окремих територіях, якщо і будуть якісь обмеження, то тільки ті, які установить НБУ.

Додатково зауважую, що на своєму офіційному сайті НБУ повідомив, що не бачить ризиків для безперебійної роботи банківського сектору у разі запровадження воєнного стану у зв’язку із останніми подіями.

3. Як введення воєнного стану може вплинути на роботу правоохоронних органів та судів?

У період воєнного стану не можуть бути припинені повноваження судів, органів прокуратури України, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та органів, підрозділи яких здійснюють контррозвідувальну діяльність (ст. 10 Закону).

Правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.

Скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється.

У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена територіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому законом порядку змінено місцезнаходження судів. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

Запровадження воєнного стану передбачає посилення роботи правоохоронних органів.

4. Як введення воєнного стану може вплинути на в’їзд на територію України та виїзд за межі України громадян?

Згідно п.6 ч. 1 ст.8 Закону в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати встановлювати особливий режим в’їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

У період воєнного стану може обмежуватись конституційне право громадян право на вільне пересування.