Новини
Січень 09, 2020

Запроваджено нові правила оренди державного та комунального майна

З 1 лютого запрацюють нові правила оренди державного та комунального майна.

Проста й прозора процедура передачі в оренду державного та комунального майна впроваджена Законом України
№ 157-IX від 03 жовтня 2019 року. 

Так, передача в оренду державного та комунального майна включатиме наступні етапи:

  • прийняття рішень про намір передачі майна в оренду;
  • внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи (далі – ЕТС);
  • прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного з переліків;
  • опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди;
  • розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
  • проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду без проведення аукціону, укладання та опублікування в ЕТС договору оренди.

Також з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, яке здається в оренду. Зокрема, передбачається створення двох переліків:

  • першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні);
  • другого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Водночас стартову орендну плату на аукціонах розраховуватимуть не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати.

Переоцінку потенційного об’єкта оренди здійснюють у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості. Законом визначають перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

При цьому договори оренди державного або комунального майна, укладені раніше, продовжують діяти в порядку, передбаченому законодавством, яке діяло до дати набрання чинності Закону №157-IX, до дати, яка наступить раніше: набрання чинності рішення КМУ чи рішенням представницького органу місцевого самоврядування (щодо договорів оренди комунального майна, розташованого в межах відповідної територіальної громади).