Новини
Квітень 05, 2020

Першій українській Конституції – 310 років!

 310 років тому була прийнята Конституції України гетьмана Пилипа Орлика.

Конституція − нормативно-правовий акт держави (Основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов’язки громадян.

Конституція України − це нормативно-правовий акт, що володіє найвищою юридичною чинністю. Закони й інші нормативно-правові акти застосовуються на основі Конституції України та повинні їй відповідати. Таким чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави.

Україна має давні конституційні традиції. Конституційним актам передували такі правові документи, як «Руська правда», Магдебурзьке право, Литовські статуси, Березневі статті 1654 року.

5 квітня 1710 року Пилипа Орлика було обрано гетьманом, а також прийнято документ «Пакти й Конституції прав і вольностей Війська Запорізького»,  що став першою українською конституцію. 
Документ існував у двох мовних варіантах: староукраїнському та латинському.

Пилип Орлик, який був одним із найближчих сподвижників Івана Мазепи, після поразки шведсько-українського війська під Полтавою у 1709 році, змушений був емігрувати до молдавських Бендер, які на той час належали Османській імперії. Разом із Орликом в Бендерах знайшла політичний прихисток частина козацької старшини, козаки Гетьманщини і запорожці, які відмовилися служити Москві.

На козацькій раді під час обрання Орлика між гетьманом, старшиною і запорожцями й було укладено угоду – «Пакти і Конституція прав і вольностей Запорізького Війська».

Конституція фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігаючи тільки протекторат шведського короля замість колишнього підданства московському царю.

Документ складався з 16 статей, у ньому обґрунтовувались права України на суверенітет від Москви і Польщі, основною релігією затверджувалось православне віросповідання, підпорядкованість константинопольському, а не московському патріарху.

Конституція відроджувала державні кордони часів розквіту Гетьманщини і регламентувала зовнішні та внутрішні соціально-політичні та економічні відносини гетьмана зі старшиною та рядовим козацтвом, встановлюючи інституцію на кшталт козацького парламенту, до якого залучалися не лише генеральна та полкова старшина, але і січовики.Конституція Пилипа Орлика була великим кроком уперед, визначним висловом української політичної думки XVIIІ століття.