Новини
Січень 12, 2020

Змінено правила доставки та вручення судової повістки

Кабінет Міністрів України постановою від 27.12.2019 №1149 вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку.

Зокрема, Правила доповнено пунктами 991 і 99 такого змісту:

“991. Рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка”, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності — будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним.

У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”, працівник поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за вказаною адресою”, яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

992. Рекомендовані поштові відправлення з позначкою “Судова повістка”, адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис.

У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за вказаною адресою”, яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.”

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2019 р. № 1149

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил надання послуг поштового зв’язку

1.Абзац двадцять сьомий пункту 2 після слів “реєстрований лист” доповнити словами “(рекомендований лист)”.

2. У підпункті 1 пункту 42:

1) абзац перший  після слова “також” доповнити словами “якщо відомо”;

2) в абзаці другому слово “номер” замінити словами “за наявності номер”. 

3. В абзаці першому пункту 99 слова “, у тому числі рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка” замінити словами “(крім рекомендованих листів з позначкою “Судова повістка”)”.

4. Доповнити Правила пунктами 991 і 99такого змісту:

“991. Рекомендовані листи з позначкою “Судова повістка”, адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності — будь-кому з повнолітніх членів його сім’ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім’ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”. Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”, працівник поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за вказаною адресою”, яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

  1. 992. Рекомендовані поштові відправлення з позначкою “Судова повістка”, адресовані юридичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються представнику юридичної особи, уповноваженому на одержання пошти, під розпис. У разі відсутності адресата за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв’язку робить позначку “адресат відсутній за вказаною адресою”, яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.”.
  2. У пункті 106:

1) абзац другий після слів “зазначає прізвище” доповнити словами “та ініціали або ім’я та прізвище”;

2) в абзаці четвертому слова “повертається за зворотною адресою у першочерговому порядку” замінити словами “не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертається до суду”.

5. Абзац перший пункту 110 після слів “поштового відправлення, поштового переказу” доповнити словами “(за винятком рекомендованих листів з позначкою “Судова повістка”)”.

6. У пункті 114:

1) абзац другий після слова “перекази” доповнити словами “не пізніше ніж протягом наступного робочого дня”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка”, працівник поштового зв’язку робить позначку “Адресат відмовився” і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

 У разі відмови адресата (представника юридичної особи, уповноваженого на одержання пошти) одержати рекомендований лист з позначкою “Судова повістка” працівник поштового зв’язку робить позначку “Адресат відмовився” із проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду”.

7. Абзац третій пункту 116 викласти в такій редакції:

“У разі невручення рекомендованого листа з позначкою “Судова повістка” рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою у порядку, визначеному у пунктах 99, 991, 992, 106 та 114 цих Правил, із зазначенням причини невручення”.